seniorforsker, statistiker, Københavns Universitet
Home birth: Cochrane and NICE - Evidence and emotions
Ole Olsen er uddannet cand scient i matematisk statistik i 1985. De første 10 år af sit profesionelle liv analyserede han data, især inden for det samfunds- og socialmedicinske område. Bidrog til den første obstetriske artikel i 1990 (om epis). Ansat på det Nordiske Cochrane Center 1995-2001. Publicerede den første meta-analyse af sikkerheden ved hjemmefødsler i 1997. 2002-2010 ansat på Arbejdsmiljøinstituttet men vendte derefter tilbage til fødselsområdet og anden klinisk relateret forskning. Underviser pt praktiserende læger på sidste år af deres hoveduddannelse på et 20-dages kursus, som lægger vægt på forståelse, fortolkning og anvendelse af evidens (og mangel på samme) med udgangspunkt i kursisternes egne klinisk erfaringer. Ole fortæller i dag om hjemmefødsler, evidens og de reflektioner, han har gjort sig undervejs.
Se Oles oplæg her:
Ole O.pdf