visechefjordemoder, Næstved

Sen afnavling – ny DSOG guideline

Oplæg om sen afnavling ud fra den nyeste Sandbjerg guideline (medlem af arbejdsgruppen).
Herefter oplæg om implementering af sen afnavling på behandlingskrævende børn, et pilotprojekt på Næstved fødeafsnit.
se Maj-Britts oplæg her:
TOF - afnavling.pdf