Overlæge Ingrid Petersen, Næstved: irp@regionsjael

Fosterovervågningsgruppens møde

Kl 9,00-9,10        Velkomst ved Ingrid Randbøll Petersen samt valg af referent og dirigent

                                      Godkendelse af referat fra 2016

kl 9,10 –10,25     Case gennemgang ved Mette Buchvald fra Hillerød

kl 10,25-10,45    Diskussion om overvågning ved pp-med- Hvad gør de enkelte afdelinger?

                                      Eventuelt og afrunding

                                      Opdatering af mail liste

kl 10,45                   Kaffe

kl 11,00                    Årets TOF møde starter