Overlæge, Ålborg, formand for Den danske kvalitetsdatabase for fødsler

Nyt fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Andelen af kvinder,  der bløder over 1000 ml, er næsten konstant på trods af diverse tiltag for at nedbringe denne. Måler vi på det rigtige ?
Nye foreløbige resultater fra DKF
Manglende data fra Region H og snart også Sjælland. Hvad gør vi ?