overlæge, OUH

NICE guideline: Jordemoderledede fødeklinikker

se Carstens oplæg herunder:
Carsten H. tof 17 powerpoints.pdf