overlæge, ph.d.

Kvalitetssikring af akut obstetrisk beredskab i lavindkomstlande - The Safe Delivery App - udvikling, erfaringer, perspektiver


TOF Bjarke 2017.pdf