Jordemoder Jette Modlock
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg: jmod@ucsyd.dk
Kontaktkvinde til Folkeferie i Middelfart samt tilmeldingskoordinator
Uddannelsesansvarlig jordemoder Kirsten Østergaard, Svendborg: kirsten.oestergaard@rsyd.dk
Kassér og kontaktkvinde til Jordemoderforeningen.

Overlæge Ingrid Petersen: irp@regionsjaelland.dk
Leder af fosterovervågningsgruppen.
Uddannelsesansvarlig jordemoder Dorthe Thagaard, Herning: dorthethagaard@hotmail.com
Website administrator
Jordemoder, ph.d., postdoc Katja Schrøder, OUH og SDU:
Kschroeder@health.sdu.dk
Forkvinde og programkoordinator
Overlæge Diana Bøttcher Brøndum Bach, gynækologisk-/obstetrisk afdeling, Amager Hvidovre Hospital,  Diana.Boettcher.Broendum.Bach@regionh.dk


Uddannelsesansvarlig jordemoder Lone Sommer, Svendborg: Lone.Sommer@rsyd.dk regnskab og økonomi,