Planlægningsgruppen for TOF udgøres af bestyrelsen for foreningen: Tværfagligt Obstetrisk Forum , som nedsætter sig én gang årligt ved et møde om foråret. Gruppen er sammensat af ca. lige mange jordemødre og obstetrikere fra hele landet.
I forbindelse med planlægningsmødet opstartes en møderække, hvor næste TOF planlægges.
TOF ligger i efteråret - typisk i begyndelsen af november.