Fredag d. 5. november: Gestationel diabetes – nyeste viden om forebyggelse og behandling, samt konsekvenser for mor og barn på længere sigt

09.30 – 10.00      Registrering og kaffe

10.00 – 10.15      Ved moderatorer  Diana Bach, TOF & Peter Damm, overlæge, professor RH:  Velkomst

                                      og introduktion til dagens program

10.15 – 10.45      Charlotte Brix Andersson, overlæge, Aalborg UH:  Nyeste danske fødselsdata   
                                     Friske
 danske tal vedr. GDM

10.45 – 11.15      Per Ovesen, overlæge, professor, Skejby: Hvad er GDM og hvad betyder det for

                                     graviditeten?

11.15 – 12.00      Elisabeth Mathiesen, endokrinolog, ledende overlæge, professor RH:  

                                      Hvordan behandles gravide med GDM?  - Medicinsk-Diabetologisk  og

                                      Lise Lotte Andersen, overlæge OUH: 

                                      Hvordan behandles gravide med GDM?  - obstetrisk håndtering

12.00 – 13.00       Frokost

13.00 – 13.30       Jane Hyldgård Nielsen, jordemoder, adjunkt og PhD -studerende UCN/AAU: 

                                      Tidlig opsporing af type 2 diabetes blandt kvinder med tidligere GDM

13.30 – 14.00       Karoline Kragelund, PhD , cand.scient.san.publ. Steno Diabetes Center Kbh.: 

                                      Betyder etnicitet/migration noget for risikoen for GDM?

14.00 – 14.45       Maria Hornstrup Christensen, jordemoder, PhD .-studerende OUH: 

                                      Risiko efter GDM - for mor,  og

                                      Peter Damm, overlæge, professor, RH: 

                                       Risiko efter GDM - for barn

14.45 – 15.45       Kaffe, te, kage/frugt

                                      Walk, talk and network

15.45 – 16.15     Christina Vinter, overlæge, PhD, klinisk lektor OUH:

                                    Kan GDM forebygges?

16.15– 16.45      Helle Terkildsen Maindal,  Professor, Århus Universitet:

                                    Kan udvikling af diabetes efter GDM forebygges og hvordan?

16.45– 17.15      Margrethe Møller, overlæge Aalborg UH:

                                    Hot topic - med nyeste danske og nordiske tal om MATERNEL MORTALITET

17.15 – 17.30     Opsamling på dagen v/ Peter Damm

18.30 –                     Middag og kollegialt samvær

Lørdag d. 6. november: Hvordan mødes LGBTQ+ personer bedst i svangreomsorgen?       

08.00 – 09.00      Morgenmad     

09.00 – 09.05      Katja Schrøder, TOF:  Velkomst og introduktion til dagens program

09.05 – 09.50      Camilla Tved, jordemoder, sexolog: 

                                     Hvad er normativitet og normalitet? LGBTQ+ personers møde med

                                     sundhedsvæsen/ svangreomsorg

09.50 – 10.30      Anna Malmkvist, psykolog, PhD Sverige: 

                                     Fear of childbirth and minority stress in pregnant lesbian, bisexual and

                                     transgender people

10.30 - 10.45       Refleksion med sidemanden

10.45 – 11.00      Kaffe/te

11.00 – 11.45  Astrid Højgaard, klinisk lektor, ledende overlæge, cand.med. specialist

                                      i klinisk sexologi, Sexologisk Klinik Aalborg UH: 

                                      Regnbuen over  fødegangen

11.45 – 12.15      Fælles diskussion

12.15 – 12.45      Anna Aabakke,  afdelingslæge, PhD, Holbæk:

                                      Hot topic - GRAVIDITET OG COVID-19

12.45 – 13.00      TOF takker af for i år. Madpakker og afrejse

TOFprogram2021_19102021.pdf