Graviditet og covid-19
Årets andet Hot topic på TOF omhandlede covid-19 og graviditet. Oplæg ved Anna Aabakke, afdelingslæge ved Holbæk Sygehus, PhD.

Data er endnu ikke publiceret, hvorfor der ikke vedlægges præsentation.