Fredag d. 1. november: Sårbarhed og Ulighed i sundhed

09.00 - 10.45

 

Fosterovervågningsgruppens møde

- åbent for alle interesserede

10.30 – 11.00

Registrering og kaffe

 

11.00 – 11.10

 

Velkomst og introduktion til dagens program

 

11.10 - 11.50

Anna Aabakke, afdelingslæge, ph.d., Holbæk

Socioøkonomisk ulighed i obstetrik

 

11.50 – 12.10

Lene Nygaard, jordemoder, ph.d.-studerende, OUH

Projekt Nyt liv – erfaringer og evalueringer fra tværsektorielt projekt

12.10 – 12.45

Lotte Broberg, jordemoder, ph.d.-studerende

The Effect of Group Exercise on Mental Wellbeing

among Pregnant Women at Risk of Perinatal Depression trial (EWE Study)

12.45 – 13.45

Frokost

 

13.45 – 14.45

Dorthe Nielsen, sygeplejerske, lektor, Indvandrermedicinsk klinik, OUH/SDU.

Udfordringer i samarbejdet med sårbare familier

14.45 – 15.15

Mathilde Boye, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Københavns Universitet

Svangreomsorg og fødselshjælp til udokumenterede migranter i Danmark

15.15 – 16.15

Kaffe, te, kage/frugt –

Walk, talk and network  :)

16.15 – 17.00

Trine Damsted Rasmussen og Helle Johnsen, jordemødre og ph.d.-studerende, KU

MAMAACT-projektet: Hvordan kan vi fremme etnisk og social lighed i mor-barn sundhed i Danmark?

17.00– 17.45

Lisa Meisner Kofoed, forfatter og mor til Smilla

At miste et ufødt barn - og at leve med beslutningen bagefter.

17.45 – 18.00

 

Opsamling på dagen

 

18.30 –

Middag og kollegialt samvær

 

 

Lørdag d. 2. november: Fosterovervågning – alt ved det gamle eller nye tider på vej?

 

08.00 – 09.00

Morgenmad

 

09.00 – 09.05

 

Velkomst og introduktion til dagens program

09.05 – 09.35

Diana Riknagel, jordemoder, ph.d.

Kan føtal væksthæmning findes ved at lytte på placenta?

09.35 – 09.55

Lone Krebs, professor, overlæge dr.med., Hvidovre og Charlotte Brix Andersson, Overlæge, Thisted, Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.

Incidence of neonatal asphyxia and use of fetal scalp blood sampling in DK (Charlotte)

Current Danish guidelines for intrapartum surveillance and interobserver agreement using FIGO’s guidelines for CTG interpretation.

09.55 – 10.30

Per Olofsson, Lund University, Sverige.

New CTG classification – why?

10.30 - 10.45

Kaffe/te

10.45 – 11.45

Edwin Chandraharan, Lead Consultant, Labour Ward,

St. George's University Hospitals, London, England.

Fetal physiological response to intrapartum hypoxic stress and the role of fetal scalp blood sampling in current obstetric practice.

11.45 – 12.05

Morten Lebech, Specialeansvarlig overlæge, Roskilde

A Danish approach

using physiology-based CTG interpretation.

12.05 – 12.45

Fælles diskussion (dansk/engelsk).

 

 

12.45 – 13.00

 

TOF takker af for i år. Madpakker og afrejse J