Lone Krebs, professor, overlæge dr.med., Hvidovre og Charlotte Brix Andersson, Overlæge, Thisted, Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.
Lone Krebs TOF.pdf