Incidence of neonatal asphyxia and use of fetal scalp blood sampling in DK

Lone Krebs, professor, overlæge dr.med., Hvidovre og Charlotte Brix Andersson, Overlæge, Thisted, Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.
Lone Krebs TOF.pdf