Eva Rydahl, lektor på jordemoderuddannelsen, København. Cand.scient.San og jordemoder.
Rikke Maimburg, ordemoder, MPH, Phd, lektor Aarhus Universitet. Forskningsleder

Og hvordan gik det så?

” Evaluering af indførte interventioner i dansk fødselshjælp, herunder projekt Sikre Fødsler og rutinemæssig igangsættelse over termin”