Sikre fødsler – resultater fra Hvidovre

Rikke von Benzon Hollesen
Improvement Advisor og coach fra Institute for Healthcare Improvement (IHI), cand.mag i voksenpædagogik og psykologi fra Roskilde Universitets Center, proceskonsulent fra DISPUK og sygeplejerske. Har erfaring med formidling i sin tidligere ansættelse som ekstern lektor ved Copenhagen Business School (HA/Psyk).

Er dedikeret til patientsikkerhed, og har en teoretisk og praktisk viden om forbedringsarbejde gennem sine ansættelser som projektleder på Sikre Fødsler, den nordiske og danske forbedringsagentuddannelse, og som regional risikomanager i Region Hovedstaden samt IHI´s Patient Safety Officer Executive Development Program.

Underviser og coacher i forbedringsarbejde med forbedringsmodellen som metode i forskellige kontekster som kommuner, hospitaler og nyt sygehus byggeri.

Den røde tråd i Rikkes arbejdsliv er læring og udvikling på individ- og organisationsniveau i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og personale.
TOF_2018_Læring og resultater fra Sikre fødsler, Hvidovre Hospital.pdf