Fredag d. 2. november: Præterm fødsel

09.00 - 10.45

 

Fosterovervågningsgruppens møde

- åbent for alle interesserede

10.30 – 11.00

Registrering og kaffe

 

11.00 – 11.10

 

Velkomst og introduktion til dagens program

 

11.10 – 11.40

Charlotte Brix Andersson, overlæge, Ålborg

Nyt fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

11.40 – 13.10

Julie Glavind (gyn-obs) og Anja Klamer (pæd), Århus

Ekstremt for tidlig fødsel - håndtering og prognose

13.10 – 14.00

Frokost

 

14.00 – 14.45

Jane Bendix, jordemoder, postdoc, Hillerød

Aflastning ved truende for tidlig fødsel – gør vi mere skade end gavn?

14.45 – 15.30

Anne Barfoed, udviklingsjordemoder og Lene Grønbech, overlæge, RH

Hjemmemonitorering af gravide med PPROM

 

15.30 – 16.30

Kaffe, te, kage/frugt –

Walk, talk and network J

16.30 – 17.15

Elisabeth Pöckel, Dansk Præmatur Forening og Jette Lambertsen

Set i bakspejlet og fremad - forældreerfaringer og -perspektiver på at føde for tidligt

17.15– 17.45

Ole Eik Jørgensen, administrerende overlæge, Voss Sjukehus

Sikre fødsler? Rejsepostkort fra Amish-folket i Lancaster

 

17.45 – 18.00

 

Opsamling på dagen

18.30 – 20.00

Aftensmad

20.00 – 21.00

Tal ordentlig for helvede (foredrag med Rune Strøm)

 

 

Lørdag d. 3. november: Har ’Sikre fødsler’ gjort fødslerne mere sikre?

 

08.00 – 09.00

Morgenmad

 

09.00 – 09.10

 

Velkomst og introduktion til dagens program

 

09.10 – 09.40

Rikke Hollesen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sikre fødsler – resultater fra Hvidovre

09.40 – 10.10

Jacob Alexander Lykke, overlæge, RH

Sikre fødsler – metodiske udfordringer ved evalueringen af Sikre fødsler

10.10 – 10.30

Kaffe/te

 

10.30 – 10.55

Charlotte Sander, afdelingsjordemoder og Jane Boris, adm. overlæge. Herning

Kliniker perspektiv på Sikre fødsler – hvad fungerer godt?

10.55 – 11.05

 

Kliniker perspektiv på Sikre fødsler – hvad fungerer mindre godt?

11.05 – 11.20

Plenum

Hvordan fungerer Sikre fødsler hos jer?

 

11.20 - 12.15

Rikke Maimburg, jordemoder, forskningsleder, og Eva Rydahl, jordemoder og ph.d.-stud, Århus

Og hvordan gik det så?

- Evaluering af indførte interventioner i dansk fødselshjælp, herunder projekt Sikre Fødsler og rutinemæssig igangsættelse over termin.

12.15 – 12.45

 

Paneldebat

12.45 – 13.00

 

TOF takker af for i år. Madpakker og afrejse J