Overlæge Ingrid Petersen
Kl 9,00-9,10
• Velkomst ved Ingrid Randbøll Petersen samt valg af referent og dirigent
• Godkendelse af referat fra 2017

Kl 9,10-10-35
Vedr. certificeringstest:

- Kan vi udarbejde en slags skabelon, hvor vi definerer kategorien af spørgsmål som bør være indeholdt i en test?Således kan hver enkelt fødeafdeling udarbejde deres egne tests efter behov?
- Kan vi anvende spørgsmål fra "sikre fødsler" testen? Varieres disse fra kursus til kursus?
- Hvor langt er "Sikre fødsler" med evt. elektronisk STAN undervisning og certificering? Er der nogle som kende planerne?

Opdatering af "fosterovervågning guidelines", herunder CTG/STAN er et af emnerne på næste års obstetriske guidelinemøde. Således opfordres til fremlæggelse af evt. problemstillinger som evt. kan afklares.

De enkelte afdelinger opfordres til at tage deres test med til mødet.

Tolkning af CTG/STAN i presseperioden.

Er der nogen afdelinger der har stoppet med at bruge STAN? (Der har hele tiden været afdelinger der ikke har indført STAN)

kl 10,35-10,45
Eventuelt og afrunding
Opdatering af mail liste

kl 10,45
Kaffe