Kliniker perspektiv på Sikre fødsler:    Positive "spin-off" effekter på det kliniske arbejde efter Sikre Fødsler.

Jane Boris, specialeansvarlig overlæge og Charlotte Sander Andersen, afdelingsjordemoder
Charlotte Sander og Jane Boris - Oplæg til TOF om Sikre Fødsler CSA og JB 2018.pdf