Jordemoder, Cand. Scient. San., PhD, Klinisk specialist i fødselslæsioner, Skejby:

Livet med sphincterruptur og resuturering af bristninger 2-3 dage efter fødslen