Ole Bredahl Rasmussen

Overlæge, Hospitalsenheden Vest: TOF igennem Tyve år