Jordemoder,  Adjunkt, Cand. Scient. San, Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol: ”Fokus på Forløsning” – brug af struktureret refleksion til at forbedre praksis m.h.p.at forebygge sphincterruptur