TOF 2016

Fredag d. 4. november og lørdag d. 5. november 2016 i Middelfart

Sphincterruptur - Kvinders frygt og vores udfordring


 

 

Emner

Oplægsholder

 

 

 
Fredag d. 4. november


 

 

09:00 – 10:45 

Fosterovervågningsgruppens møde
- åbent for alle interesserede - 

 

10:30 – 11:00

 

Registrering – morgenkaffe

 

11:00 – 11:05

Indledning

 

 
11:05 - 12:00

 

 

Hvor mange får sphincterruptur i Danmark ?

Overlæge Charlotte Brix Andersson, Aalborg. Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

 

 

12:00 - 13:00

 

 

 

OASIS hyppighed internationalt, hvordan er det gået i Norge, risikofaktorer, støtte af perineum, risiko for gentagelse

Overlæge Elham Baghestan, PhD, Bergen

 

Se bla reference [1]

 

 

13:00-14:00

 

Frokost

 

14:00 – 14:30

 

Fremhjælpning af barnets skuldre og forekomsten af bristninger

 

Jordemoder Hanne Willer, Holbæk

Se reference [2]

 

14:30 – 15:00

Episiotomi og risiko for sphincterruptur


Læge Hanna Jangö, PhD

Se reference [3]

 

 

 

15:00 – 15:30

 

 

Operativ forløsning og risiko for sphincterruptur

 

Overlæge Elham Baghestan, PhD, Bergen

 

15:30 – 16:00

Kaffe – te mv

 

16:00 – 16:30

 

 
”Fokus på Forløsning” – brug af struktureret refleksion til at forbedre praksis m.h.p.at forebygge sphincterruptur


Jordemoder Kirsten Hasman, Adjunkt, Cand. Scient. San, Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

 

 

 

16:30 – 17:00


Kvindens autonomi og vores faglighed i forhold til fælles beslutningstagen


Annegrethe Nielsen, PhD

Jordemoderskolen i Aalborg

 

17:00 – 17:30

 

PANEL

Elham Baghestan

Kirsten Hasman

Annegrethe Nielsen

Hanne Willer

Hanna Jangö

Charlotte Brix Andersson

 

 

Hands-off vs hands-on: er en RCT overhovedet mulig ?


Hvordan undgås sphincterruptur uden at gå på kompromis med fælles beslutningstagen ?


Hvilke bivirkninger er der eventuelt ved hands-on ?

 

18:00 – 20:00

 

Aftensmad

 

 

Aftenarrangement

i anledning af

TOF igennem Tyve år

 

Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Hospitalsenheden Vest

 

 

 

Jordemoder Helle fra Odense

 

 

 

 

Lørdag d. 5. november

 

 


08:00 – 09:00


Morgenmad


 

 

 

 

09:00 – 10:00
 

 

Livet med sphincterruptur


Resuturering af bristninger 2-3 dage efter fødslen


Jordemoder Sara Kindberg,

Cand. Scient. San., PhD, Klinisk specialist i fødselslæsioner, Skejby

 

 

10:00 – 10:45

 

Langtidsfølger for kvinden efter sphincterruptur

 

Jordemoder Ditte Gommesen,

Cand. Scient. San., PhD studerende, Klinisk jordemoderspecialist Odense

 

10:45 – 11:15

Kaffe – te mv

 

11:15 – 12:00


Opfølgning efter sphincterruptur


Fysioterapeut Ulla Due, M.Sc., PhD, Herlev Hospital

 

12:00 – 12:45


Forbedringsprojekt i Herning om Færre Fødselslæsioner


Overlæge Ole Bredahl Rasmussen +

Afdelingsjordemoder Charlotte Sander, Hospitalsenheden Vest

 

 
12:45Frokostpakke udleveres

 


OBS: ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding via link til højre om dette!

 

 

Referencer:

[1] Elham Baghestan. Familial risk of obstetric anal sphincter injuries: registry-based cohort study. BJOG, 2013;120:831–838.

[2] Aabakke et al. AOGS, 2016.

[3] Hanna Jangö et al. Modifiable risk factors of obstetric anal sphincter injury in primiparous women: a population-based cohort study. Am J Obstet Gynecol 2014;210:59.e1-6.