Siden mange fødeafdelinger indførte STAN fosterovervågning har der eksisteret en STAN reference gruppe som bestod af læger og jordemødre der i afdelingerne underviste i eller havde særlig interesse for STAN overvågningen. Gruppen har så haft erfaringsudvekslings møder en gang om året, og har via mail liste kunne bruge hinanden til at løse dette og hint problem.
Sikre fødsler har givet fokus på at STAN ikke er det eneste værktøj i ”fosterovervågnings værktøjskassen” hvorfor vi har besluttet ikke længere at kalde os STAN gruppe, men Fosterovervågnings gruppe og ved sidste møde vedtog vi at gruppen skal udvides til at alle føde afdelinger er repræsenteret.
De seneste 2 år har vi holdt mødet i forbindelse med Tværfagligt Obstetrisk Forums kursus. Tværfagligt Obstetrisk Forum (TOF) arrangerer tværfaglige kurser for læger og jordemødre.