Overlæge Ole Bredahl Rasmussen  og afdelingsjordemoder Charlotte Sander, Hospitalsenheden Vest: Forbedringsprojekt i Herning om Færre Fødselslæsioner

Arbejdsgruppen omkring sphincterprojektet har netop fået offentliggjort deres artikel - den kan læses her: