TOF 2015

Fredag d. 30. og lørdag d. 31. oktober i Middelfart

"Har kejsersnittet vundet ?"

- i 200 året for det første danske kejsersnit -

 

Emner

Oplægsholder


09-1045

Ingrid

 


Fredag d. 30. oktober

Stan møde

10:30 – 11

Registrering - morgenkaffe

10 minutter

Indledning

 
11:00 - 12:00

 

 

 
Risikoopfattelse

 

Et PhD studie

 
Grit Niklasson

Jordemoder, PhD, Adjunkt ved Jordemodervidenskabelige Kandidatuddannelse


 
12:00 - 13:00

 

 

 

 
Langtidsfølger efter kejsersnit for børnene

Risiko for DM, børnefedme, astma, allergi hos børnene som er født ved kejsersnit ift vaginalt fødte – skyldes det evt antibiotika eller det at de ikke har gennemgået en vaginal fødsel?
 

 
Klaus Bønnelykke

Hoveduddannelseslæge i pædiatri, PhD

Cesarean Section and Chronic Immune Disorders. Pediatrics 2015;135:1 e92-e98; published ahead of print December 1, 2014.
 

13:00-14:00

Frokost

 

14:00 – 15:00

 

 

 
Kejsersnit, kirurgi og evidens

Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske metoder indgreb

 

 
Jeppe Schroll

Læge, PhD studerende, Nordisk Cochrane Center

Se artikel i Bibliotek for Læger marts 2015, s. 59 – 77.


 

15:00 – 15:45

 
Langtidsfølger efter kejsersnit for moren

 

 
Anna Aabakke

Hoveduddannelseslæge i Obstetrik, PhD


15:45 - 16:15

Kaffe – te mv

 

16:15 - 17:00

 

 

 
Tidligere kejsersnit og uterus rupturer

Risikofaktorer for uterusruptur i Danmark

 
Dorthe Thisted

Obstetriker

 

17:00-17:30

 

 

 
Kejsersnit på mors ønske - en pragmatisk synsvinkel

Læs leder i Ugeskrift for Læger:
Glavind J & Uldbjerg N. Kejsersnit på moderens ønske. Ugeskr Laeger 2015;177:V67465

 
Julie Glavind

Hoveduddannelseslæge i Obstetrik, PhD

& Ole Bredahl Rasmussen

Obstetriker
 

 

17:30-18:30

 
Kejsersnit på mors ønske - en etisk synsvinkel

 
Ole Hartling

Læge, Dr. Med., tidligere formand for Etisk Råd
 

19:00 -

Aftensmad

 

 

Lørdag d. 31. oktober

 

08:00 – 09:00

Morgenmad

 
09:00 – 09:35

In English

 

 
What is the rate of elective Caesarean section in Denmark?

 
Charlotte Brix Andersson

Obstetriker, Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

 
09:35 – 10:20

 

In English

 

 
How do we strengthen normal vaginal delivery in the competition with Caesarean section?

Evidence based vaginal delivery – where do we need more knowledge?

Mortens oplæg

Anne-Mette Schrolls oplæg

 
Morten Hedegaard

Obstetriker, PhD, Klinikchef Rigshospitalet

 
Anne-Mette Schroll

Jordemoder, PhD, Cand.scient.san., Jordemoderforeningen


 


Exempel fra Region Syd
 


Tove Bøttcher, jordemoder

10:20-10:50

Kaffe - te mm

 
11:50 – 12:50

 

In English

 

 
Has Cesarean Section won?

Where are we going? Is it possible to reach a CS rate of 10 %?

 
Gerard Visser

Obstetriker, PhD, Professor

Department of Ob-Gyn, Utrecht, Holland.

Gerard H.A.Visser. Women Are Designed to Deliver Vaginally and Not by Cesarean Section: An Obstetrician´s View. Neonatology 2015;107:8-13.
 

 
12:50Frokostpakke udleveres


OBS: ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding på www.obst.dk