Grit Niklasson, jordemoder, PhD, Adjunkt ved Jordemodervidenskabelige Kandidatuddannelse: Risikoopfattelse