Charlotte Brix Andersson, Obstetriker, Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler:  What is the rate of elective Caesarean section in Denmark