Ole Bredahl Rasmussen, overlæge Hospitalsenheden Vest: Hyppigheden af igangsættelse af fødsel,

Hvor stor en andel af de gravide får deres fødsel sat i gang og på hvilke indikationer og hvordan går det? Tal på forløsningsmetode efter igangsættelse relateret til føde grupperne