Sikre igangsættelser

 

Fredag d. 31. oktober 2014

 

09.00 – 11.00

 

Møde i STAN gruppen

STAN reference gruppe mødet holdes i år den 31-10-14 kl 9-11 i forbindelse med TOF mødet (Tværfagligt obstetrisk forum).

 

11.00 – 11.15

Kaffe/te

 

11.15 – 12.15

 

Fosterovervågning: CTG eller STAN?

 

Lone Hvidman, overlæge AUH i Skejby og

Nina Palmgren, overlæge på Rigshospitalet

 

Referencer:

-         Steer PJ & Hvidman L. Scientific and clinical evidence for the use of fetal ECG ST segment analysis (STAN). AOGS 2014.

DOI: 10.1111/aogs.12369.

-         Visser GHA & Kessler J. PRO STAN – It is time to introduce ST analysis for fetal monitoring in the labor ward. AOGS 2014.

DOI: 10.1111/aogs.12397.

 

 

12.15 – 13.00

 

Fosterovervågning i forbindelse med igangsættelse af fødsel

 

Diana Bøttcher Brøndum Bach, overlæge på Hvidovre Hospital

 

13.00 – 14.00

Frokost

 

14.00 – 14.45

 

Hyppighed af igangsættelse af fødsel

Hvor stor en andel af de gravide får deres fødsel sat i gang og på hvilke indikationer og hvordan går det? Tal på forløsningsmetode efter 

igangsættelse relateret til føde grupperne

 

 

Ole Bredahl Rasmussen, overlæge Hospitalsenheden Vest

 

 
14.45 - 15.45


Igangsættelse af fødsel -
Metode og regime
 

- Diskussion

Rikke Bek Helmig, overlæge AUH i Skejby

 

 

15.45 - 16.45


Eva har ikke ønsket at offentliggøre sit oplæg


Igangsættelse af fødsel. Valg af metode og regime

- Hvilket forskningsmæssigt belæg er der for oral anvendelse af misoprostol?
- Hvilket forskningsmæssigt belæg er der for ambulante hjemsendelser?
- Hvilken sikkerhed er der ved produktion af misoprostol?
- Diskussion

Eva Rydahl, lektor Professionshøjskolen Metropol

 

16.45 – 17.15

Kaffe/te

 

17.15– 18.00

Jette har ikke ønsket at offentliggøre sit oplæg


Bivirkningsproblematikker ved anvendelse af ikke-godkendt medicin - misoprostol som eksempel
 

- Diskussion


Jette Aaroe Clausen, jordemoder, lektor ved Professionshøjskolen Metropol

 

 

18.00 – 18.30

Dele af data fra forskning som ikke kan publiceres endnu


 

Kvinders overvejelser ved tilbud om igangsætning af fødslen ved uge 41+4

 

Sus Hartung, jordemoder ved Rigshospitalet

 

19.00 –

Middag

 

 

Lørdag d. 1. november 2014

08.00 – 08.45

Morgenmad

 

08.45 – 09.30

 

Ved hvilken gestationsalder er det sikkert at sætte fødslen i gang?

Risici for barnet ved ikke-medicinsk indiceret fødsel < uge 39+0.

 

Julie Glavind, post doc AUH i Skejby

 

 

09.30 – 10.30

 

Igangsættelse af fødsel ved GA 41+3? De norske holdninger

 

Nils-Halvdan Morken, overlæge ved Haukeland Universitetssykehus og tovholder for de norske nationale retningslinjer

 

 

10.30 – 10.55

 

Igangsætning af fødsler og risiko for intrauterin fosterdød

 

Morten Hedegaard, klinikchef på Rigshospitalet

 

10.55 – 11.15

Kaffe/te + aflevering af nøgler

 

11.15 – 11.45

Vil blive
offentliggjort
til december 2014

 

Nyheder fra DKF (dansk kvalitetsdatabase for fødsler)
 

Charlotte Brix Andersson, overlæge på Aalborg Universitetshospital

 

 

11.45 – 12.20

 

MTV - igangsættelse af fødsel

 

Sanne Wolff

 

 

12.20 – 13.00

 

Sundhedsdata – hvilke data om fødslerne får vi adgang til og hvordan?

 

Konsulent for Fødselsregisteret på Statens Serum Institut, Christian Theodor Ulrich

 

13.00

Madpakke og afrejse

Ret til ændringer forbeholdes