Program til Tværfagligt Obstetrisk Forum - TOF

Fødsel efter tidligere kejsersnit

 

“Once a Cesarean, Always a Cesarean”

vs “Give Birth a Chance – a GBAC”

(se reference 1)

 

 

Fredag d. 1. november 2013

 

Tid

Emne

Foredragsholder

 

10:00 – 11:00

Ankomst – kaffe/te og rundstykker

 

 

11:00 – 12:00

Hvor mange føder igen efter et tidligere kejsersnit i Danmark og hvordan?

Fødegruppe 5 Danmark 97-12

Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning. Medlem af DSOG´s gruppe om Sectio Antea.
- Kejsersnit og fødegruppe 5 i DK
- Fødslens start i fødegruppe 5 i DK
- Fødemåde i fødegruppe 5 i DK

 

12:00 – 13:00

Frokost

 

 

13:00 – 14:00

Årsagen til det tidligere kejsersnit og rådgivning ift næste fødsel.
Årsag til tidligere kejsersnit

Förlossningsansvarig överläkare, Marie Fagerberg, Kvinnokliniken i Ystad / Reproduktionsepidemiolog Karin Källén (Reference 2).

 

14:00 – 15:00

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit.
Risiko v sectio antea

Overlæge Nini Møller, Hillerød. Medlem af DSOG´s gruppe om Sectio Antea.

 

15:00 – 15:30

Risiko for akut kejsersnit ved igangsætning af fødslen hos kvinder med tidligere kejsersnit.
Risiko v IOL v sectio antea

Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning. Medlem af DSOG´s gruppe om Sectio Antea.

 

15:30 – 16:00

Pause med kaffe/te og frugt

 

 

16:00 – 16:45

Risiko for uterusruptur ved fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit – resultater fra NOSS.

Afdelingslæge Lotte Colmorn, Rigshospitalet. Leder af NOSS sekretariatet.

 

16:45 – 17:30

Fødsler hos kvinder med tidligere kejsersnit med relation til Patientforsikringen.
Patientforsikringen

Overlæge Morten Hedegaard, Chef for Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet.

 

17:30 – 18:00

Opfattelse af risiko og kommunikation om risiko.

Jordemoder Lene Toxvig, Underviser på Jordemoderuddannelsen i Aalborg.
31/10: Akut frafald pga sygdom

 

18:15 - 19:00

Er det overhovedet hensigtsmæssigt at føde vaginalt efter tidligere kejsersnit?

 

Panel debat som afslutning på de forskellige oplæg inden for CS antea.

Marie Fagerberg, Nini Møller, Lotte Colmorn, Morten Hedegaard, Ole Rasmussen.

 

Ordstyrer: Overlæge Hanne Wielandt, Kolding.

 

20:00 -

Aftensmad

 

 

Lørdag d. 2. november 2013

 

Tid

Emne

Foredragsholder

 

08:00 – 09:00

Morgenmad

 

 

09:00 – 10:00

Hvordan undgås første kejsersnit? Giv kvinden en chance for at føde vaginalt.
Hvordan undgå første kejsersnit

Overlæge og Klinikchef Susanne Albrechtsen, Fødeafdelingen, Bergen, Norge.

 

10:00 – 10:20

Seponering af S-drop når fødslen har nået aktive fase. Resultater fra randomiseret undersøgelse i Randers.

Overlæge Pinar Bor, Randers. Forskningsleder for projekt om vestimulation i fødslen.

 

10:20 – 10:50

Pause med kaffe/te og frugt

 

 

10:50 – 11:20

NIP tallene for sphincter rupturer – er der tegn på forbedring i lyset af de mange tiltag rundt omkring?

Overlæge Charlotte Brix Andersson, Aalborg Sygehus Nord og medlem af Formandskabet for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (NIP).

 

11:20 – 13:00

 

20 minutter til hvert af 5 forskellige fødesteder

Rapporter fra sphincterruptur projekter.

 

Gode ideer og erfaringer?

Hvad tror vi på der virker?

Hvordan følger vi op på projektet og registrerer data?
- Hillerød
- Odense
- Holbæk
- Vendsyssel
- Herning-Holstebro

  • Jordemoder Karen West Johansen og overlæge Nini Møller, Hillerød.
  • Uddannelsesansvarlig jordemoder Kirsten Fåborg, Odense.
  • Jordemoder Hanne Willer, Holbæk.
  • 1. reservelæge Stine Leenskjold, Hjørring, jordemoder Laila Gelardi.
  • Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning.

 

SLUT

Vi giver en madpakke til hjemturen

 

Reference 1: Roundtable Discussion: The Language of Birth. BIRTH 39:2 June 2012

Reference 2: Marie Fagerberg et al. Indications for first cesarean and delivery mode in subsequent trial of labour. Paediatric and Perinatal Epid. 2013, 27,72-80.

 

OBS: ret til ændringer forbeholdes – se www.obst.dk