Program for TOF møde d. 2. + 3. nov 2012

Den bedøvede fødsel

 

- er vi dygtige nok til at håndtere fødende med epidural?

- er vi dygtige nok til at bruge alternativerne?

 

Fredag d. 2. november 2012

10:00-10:30

Ankomst - kaffe/te og rundstykker

10:30-10:45

Kirsten Østergaard

Uddannelsesansvarlig jdm
Gynækologisk/obstetrisk afd D

Svendborg

- Udgør kvinder med epidural en særlig kategori?

- Vi bestiller en epidural og så går alt omkring fødslen i stå?!

- Er der behov for særlige indsatser ifm fødselshjælpen hos kvinder med epidural?

10:45-11:30

Ole Bredahl Rasmussen

Overlæge Gynækologisk Obstetrisk afdeling Sygehusenheden Vest

Hyppigheder af anvendelse af fødeepidural på de forskellige fødesteder i Danmark – specielt i fødegruppe 1 – 4

11:30-12:15

Charlotte Brix Andersson

Overlæge Gynækologisk Obstetrisk afdeling

Aalborg Sygehus Nord

Det Nationale Indikator Projekt

NIP tallene for anlæggelse af fødeepidural samt for perineal rupturer

12:15-13:15

Frokost

13:15-14:15

Lena Mariann Eriksen

Jordemoder, cand. scient san Adjunkt Jordemoderudd.  i København, Professionshøjskolen Metropol

Epiduralanalgesi og fødselsmåde - sammenhænge blandt lavrisiko førstegangsfødende kvinder.

 

Mode of Delivery after Epidural Analgesia in a Cohort of Low-Risk Nulliparas. Eriksen L, Nøhr E, Kjærgaard H. Birth Dec 2011;38(4)317-326.

14:15-15:00

Ingrid Jepsen

Jordemoder, PhD, SD, MPH, lektor Jordemoderudd.  i Aalborg

Hvordan opleves et fødselsforløb med epiduralblokade som smertelindring af fødende kvinder?

15:00-15:45

Rikke Maimburg

Jordemoder, PhD, Skejby

Fødselsforberedelse og smerter i fødslen

15:45-16:15

Kaffe / te og frugt

16:15-17:00

Bjørg Simonsen

Afdelingsjordemoder, Herlev

Hypnose som smertelindring i fødslen

17:00-18:00

Anne Kirkeby Hansen

Læge, PhD Pædiatrisk afdeling

Viborg

Hvad tænker pædiaterne om fødeepiduraler? Er risikoen for børnene øget, når den fødende har epidural?

18:00-18:45

Morten Hedegaard

Overlæge, PhD, Klinikchef

Juliane Marie Centret

Rigshospitalet

Projekt Sikre Fødsler – et landsdækkende projekt som bliver søsat primo 2013

20:00-  

Aftensmad

 

Lørdag d. 3. november 2012

08:00-09:00

Morgenmad

09:00-10:00

Eva Weitling

Overlæge Anæstesiologisk afdeling Kolding. Medforfatter på den fælles guideline mellem DSOG og DASAIM om epidural til fødende fra 2011.

Hvad tænker anæstesiologerne om fødeepidural?

- tidlig epidural

- opsprøjtning af epidural

- walking epidural virker det?

- risici ved fødeepidural

10:00-11:00

Jeppe Schroll
Nordisk Cochrane Center

Hvad siger Cochrane metaanalyser om forskellige former for fødeepidural/håndtering af fødeepidural og risiko for diverse udfald?

11:00-11:30

Kaffe / te og frugt

11:30-12:15

- do

Virker akupunktur til smertebehandling?

12:15-13:00

Carsten Lenstrup

Overlæge Gynækologisk Obstetrisk afdeling Herlev

Patientklager i relation til fødeepiduraler

13:00

Afslutning

 

 

Madpakke til at gå hjem på udleveres