Program for TOF møde d. 4. + 5. nov 2011.

Fredag d. 4. november 2011

 

10:00-11:00

Ankomst - kaffe/te og rundstykker

11:00-12:00

Optakt til mødet med aktuelle problemer i relation til vestimulation + hyppighed af Syntocinon-drop under fødsel på forskellige fødesteder i Danmark i fødegruppe 1 og 3.
Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning.

12:00-13:00

Frokost

13:00-14:00

Oxytocin - et af kroppens vigtigste hormoner.
Professor i fysiologi Kerstin Uvnäs-Moberg, Uppsala University, Sverige.

14:00-15:00

Sikre fødsler - og utilsigtede hændelser med Syntocinon.
Sekretariatsleder Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

15:00-16:00

127 asfyxi-skader under fødslen anerkendt af Patientforsikringen i Danmark.
Overlæge, Klinikchef Morten Hedegaard, Rigshospitalet.
Reference: Asfyxiskader anmeldt til Patientforsikringen i perioden 1992-2004. Hove LD, Bock J, Christoffersen JK, Hedegaard M. Ugeskr Laeger, 2008 170/36, 2775-2777.

16:00-16:30

Kaffe / te og frugt

16:30-18:00

Hvor ofte er en lav Apgar score forårsaget af substandard care under fødslen ? Specielt i relation til vestimulation.
Overlæge Sophie Berglund, Danderydsjukhuset, Stockholm, Sverige.
Reference: Berglund S, Pettersson H, Cnattingius S, Grunewald C. How often is a low Apgar score the result of substandard care during labour? BJOG 2010;117:968–978.

18:00-19:00

Den traumatiske fødsel fra den sundheds professionelles perspektiv. PhD-projekt.
Jordemoder Katja Schrøder, Svendborg.

 

 

20:00-

Aftensmad

 

Lørdag d. 5. november
2011

 

08:00-09:00

Morgenmad

09:00-09:30

Fødselsregisteret - kejsersnit i relation til vestimulation i fødegruppe 1 og 3.
Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen.

09:30-10:30

NIP-tallene - hvordan udvikler de sig ?
Overlæge Charlotte Brix Andersson, Aalborg.

10:30-11:00

Kaffe / te og frugt

11:00-12:00

Patientklager og vestimulation under fødslen. CTG 1, CTG 2, CTG 3
Overlæge Carsten Lenstrup.

12:00-12:30

Opsamling: hvordan sikrer vi størst mulig sikkerhed i forbindelse med anvendelse af Syntocinon som vestimulation.
OBS: nogle stikord fra denne diskussion står på sidste slide i det første oplæg: aktuelle problemer i relation til vestimulation.

12:30

Afslutning.

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes