Programmet for 2010:

Fredag 12. november -  2010

UK - VESTIMULATION HOS FØRSTEGANGSFØDENDE - IGANGSÆTTELSE af FØDSEL - TAL FRA SST

09:30-10:30

Ankomst - kaffe/te og rundstykker

10:30-11:30

Overlæge Hanne Wielandt, som har arbejdet 4 år i Bergen: Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Se reference 1.

11:30-12:30

Overlæge Nini Møller, Hillerød og jordemoder, PhD Hanne Kjærgaard, Rigshospitalet: Skal partogrammet individualiseres ift risikofaktorer hos den fødende som fx BMI, alder og epidural?

12:30-13:30

Frokost

13:30-13:50

Overlæge Pinar Bor, Randers: Hvor længe skal Oxytocin anvendes ved stimulation af fødslen?

13:50-14:50

Jordemoder Lotta Selin, Trollhättan, Sverige: Brug og misbrug af oxytocin til vestimulation. Se reference 2.

14:50-15:10

Kaffe / te og frugt

15:10-16:30

Master Michael Robson, NMH, Dublin, Irland: Igangsætning og risiko for kejsersnit hos førstegangsfødende (fødegruppe 1+2). Kan vi sætte for mange i gang? Se reference 3.

16:30-17:30

Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen og Overlæge Ole Rasmussen, Herning, samt afdelingslæge Kirsten Schiøtt, Horsens: tal for igangsættelser af førstegangsfødende fra fødestederne samt hyppigheden af kejsersnit (gruppe 1 og 2). Vi sender jeres tal ud på forhånd. I forbereder et kort indlæg med kommentarer til tallene, og om I har projekter i gang i den anledning. Diskussion i fælles forum.

18:00-19:00

 


Lørdag 13. november 2010

GRAVIDITET, FØDSEL og BARSEL hos OVERVÆGTIGE

08:00-09:00

Morgenmad

09:00-13:00

LIVSSTIL OG GRAVIDITET OG FØDSEL

09:00-10:00

Afdelingslæge Kristina Martha Renault, Rigshospitalet, undervejs i ekspertuddannelse til: "Praktisk obstetrik med særligt fokus på graviditetskomplikationer relateret til fedme/overvægt". Er der særlige problemer og særlige løsninger for de overvægtige?

10:00-10:45

Afdelingslæge Anja Pinborg, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet: Fertilitetsbehandling af overvægtige.

10:45-11:15

Afdelingslæge Kristina Martha Renault, Rigshospitalet: Hvordan skal vi håndtere graviditet, fødsel og barsel hos de bariatisk opererede (gastric by-pass)?

11:15-11:30

Kaffe/te og frugt

11:30-12:00

Jordemoder Jette Modlock, Projekt Vægtstop, Herning: Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil?

12:00-12:45

Læge, PhD-studerende Christina Vinther, Odense: Overvægtige gravide og livsstilintervention.

12:45-13:00

Afslutning

 

REFERENCER:

  1. Vaginal Delivery of Breech Presentation. SOGC Clinical Practice Guideline. Journal of Obstetrics and Gynecology of Canada, No. 226, June 2009.
  2. Selin L et al. Use and abuse of oxytocin for augmentation of labor. Acta Obstetricia et Gynecologia. 2009; 88: 1352-1357.
  3. Brennan DJ et al. Comparative analysis of international Cesarean delivery rates using 10-group classification identifies significant variation in spontaneous labor. Am J Obstet Gynecol 2009; 201: 308.e1-8.