Tværfaglig Obstetrisk Forum

AFLYST I 2020  (sæt kryds i kalenderen 5. og 6. nov. 2021)

Bestyrelsen i TOF har truffet beslutning om at aflyse årets møde. 

Dels er der fortsat ubekendte omkring omfanget af ny Coronavirus til efteråret og dermed mulige restriktioner omkring nationale møder. Dels har vi fra flere steder hørt, at man resten af året kun vil prioritere livsvigtige kurser. Selvom vi synes, at vi er meget vigtige, er vi nok ikke i den kategori – og det betyder, at folk ikke vil kunne komme afsted.

For at undgå at risikere meget få tilmeldte og dermed et stort underskud, har vi derfor besluttet, at vi udskyder til næste år. Det er vi selvfølgelig virkelig ærgerlig over, ikke mindst fordi vi havde et super program planlagt. De overordnede emner var diabetes om fredagen og LGBTQ+ om lørdagen. Vi satser meget på, at de kommer på i 2021 i stedet – og I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 5. og 6. november 2021 på hotel Trinity i Fredericia.

Som et plaster på såret, har vi besluttet at uddele lidt af det overskud, vi har genereret i foreningen. Tværfagligt Obstetrisk Forum har til formål at virke oplysende indenfor obstetrikken og udbrede kendskabet til obstetriske emner. Da vi i 2020 ikke kan indfri formålet på vanlig vis, afsætter vi i stedet 20.000 kr., som kan ansøges inden 1. oktober. Pengene kan bruges til f.eks. publikationsudgifter til videnskabelige artikler eller til kongresdeltagelse med præsentation. Ansøgninger med tværfaglighed i projektgruppen vil blive prioriteret, men det er ikke et krav. Ansøgningen skal være kortfattet (1-2 sider) og indeholde kontaktoplysninger på ansøger, beskrivelse af projektet, beskrivelse af formidlingsaktivitet, der søges penge til, samt ansøgte beløb. Der vedlægges desuden CV på ansøger samt evt. bilag med yderligere projektbeskrivelse. Ansøgningen sendes til Katja Schrøder på kschroeder@health.sdu.dk og imødekomne ansøgninger får direkte besked samt offentliggøres d. 6. november 2020.