Kære alle - vi håber rigtig meget at se jer på TOF i år, på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia

Emnerne til årets TOF møde 2021 er følgende:

   Fredag d. 5. november: Gestationel diabetes - nyeste viden om
                                                                     forebyggelse  og behandling,   samt konsekvenser
                                                                     for mor og barn på længere sigt

   Lørdag d. 6. november:  Hvordan mødes LGBTQ+ personer bedst i
                                                                      svangreomsorgen?
   
   Desuden er der HOT TOPICS med nyeste danske og nordiske tal om
   MATERNEL MORTALITET, samt oplæg om  GRAVIDITET OG COVID-19.

             


Tilmelding på: tof.nemtilmeld.dk/4/ 
Pris:  Enkeltværelse 2600 kr.
    Dobbeltværelse 2400 kr.
      Studerende: kontakt Jette Modlock,  obstetriskforum@gmail.com for pris, få pladser

Find programmet under overskriften 2021