Kontakt Os

Jordemoder Jette Modlock
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg: jmod@ucsyd.dk
Kontakt til Folkeferie i Middelfart samt tilmelding.
Uddannelsesansvarlig jordemoder Kirsten Østergaard, Svendborg: kirsten.oestergaard@rsyd.dk
Kontakt til Jordemoderforeningen og regnskab.

Overlæge Ingrid Petersen, Næstved: irp@regionsjaelland.dk
Leder af fosterovervågningsgruppen.
Uddannelsesansvarlig jordemoder Dorthe Thagaard, Herning: dorthethagaard@hotmail.com
Website Admin
Klinikleder, overlæge Katrin Löeser, sygehus Sønderjylland

Katrin.Loeser@rsyd.dk 

Jordemoder, ph.d., postdoc Katja Schrøder, OUH og SDU .
Kschroeder@health.sdu.dk
programkoordinator