Charlotte Brix Andersson

Overlæge, Ålborg, formand for Den danske kvalitetsdatabase for fødsler

Nyt fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler:

  • Præterme fødsler, lidt statistik
  • Nyt fra DKF inklusiv foreløbige resultater