Tværfaglig Obstetrisk Forum

Så har vi afholdt TOF for 2017 - med omkring 100 dejlige kollegaer fra hele landet

For de sidste, der endnu mangler ...

Betaling
via arbejdspladsens EAN-nummer, eller via konto: Lægernes Pensionsbank,

Regnr: 6771, Kontonr: 6440963.
Husk at angive:
 - Fulde navn:
 - Stilling (jordemoder / obstetriker / studerende /..:
 - Arbejdssted:
 - e-mail adresse:
 - EAN-nummer, hvis dette benyttes:
 - Ene-eller deleværelse:På siden vil I løbende kunne finde oplæggene fra årets TOF

et kæmpe TAK til alle oplægsholdere for at dele jeres viden med os alle